w

Prawo w tym kraju bulwersuje. Żony, które odmawiają stosunku mężom mogą iść do więzienia.

Każdy związek ma swoje wzloty i upadki, a małżeństwa nie są wyjątkiem. W miarę jak trwały związek, mogą wystąpić różne problemy, w tym te związane z obszarem intymności. Jednak w Ghani, odmowa współżycia może mieć poważne konsekwencje prawne, a także skutki dla relacji między małżonkami.

W Ghanie kobiety, które odmawiają współżycia ze swoimi mężami, mogą zostać oskarżone o przemoc emocjonalną. Zgodnie z prawem obowiązującym w tym kraju, takie zachowanie może prowadzić do kary pozbawienia wolności do 2 lat lub grzywny w wysokości 6000 GH (co odpowiada około 4200 zł). George Appiah-Sakayi z Wydziału ds. Przemocy Domowej i Pomocy Ofiarom (DOVVSU) Centralnego Koordynatora Regionalnego, wezwał mężów, aby zgłaszali swoje żony policji, jeśli odmawiają współżycia.

Szef policji stwierdził, że takie naruszenia są uważane za przemoc emocjonalną i są karalne zgodnie z ustawą o przemocy domowej z 2007 roku. To nie tylko kara za fizyczną przemoc w rodzinie, ale także za przemoc emocjonalną, która obejmuje zachowania, które sprawiają, że druga osoba cierpi psychicznie.

Jednakże warto zaznaczyć, że prawo to nie działa jednostronnie. Kobiety, które są pokrzywdzone, ponieważ ich mężowie odmawiają współżycia, również mogą zgłosić przemoc emocjonalną. Według prawa, jeśli jedna osoba sprawia, że druga jest nieszczęśliwa i cierpi psychicznie, może zgłosić to policji.

Pytanie, które może się nasuwać, brzmi: czy takie prawo mogłoby obowiązywać również w innych krajach, w tym w naszym? Czy sądy mieliby pełne ręce roboty, rozstrzygając sprawy małżeńskie związane z odmową współżycia? To zagadnienie stanowi temat do rozważenia i debaty, a odpowiedzi na te pytania są z pewnością skomplikowane. Jedno jest pewne: temat przemocy w rodzinie i przemocy emocjonalnej w związku wymaga uwagi i działań, aby chronić prawa i dobrostan wszystkich zaangażowanych stron.

Źródła grafik: Pixabay, Imgur, Freepik