w

Osiem dziewic wzięło ślub z… Jezusem. Grono Verginetek powiększyło się kolejny raz.

Ceremonia konsekracji dziewic konsekrowanych, zwanych także Verginetkami, w jednej z małopolskich archidiecezji była niezwykłym wydarzeniem, które odbyło się kilka dni temu. Ośmiu wyjątkowych kobiet postanowiło oddać swoje życie Bogu, ślubując zachowanie dziewictwa aż do śmierci. To ważne wydarzenie zyskało szczególny kontekst, odbywając się w dniu obchodów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Dziewice konsekrowane to osoby, które wybierają życie konsekrowane, zachowując przy tym dziewictwo. W Polsce obecnie funkcjonuje ponad 300 takich kobiet, a jedna z archidiecezji w Małopolsce jest gospodarzem dla 51 z nich. Ślubowanie dziewictwa stanowi dla nich wyraz zaangażowania w życie konsekrowane, które jest jednocześnie aktem oddania się Bogu. To decyzja o zachowaniu czystości aż do śmierci, co jest wyjątkowym zobowiązaniem.

Podczas ceremonii każda z dziewic złożyła sakramentalne „Tak” w odpowiedzi na pytanie biskupa o gotowość do konsekracji. Ślubowanie czystości jest dla tych kobiet wyrazem ich oddania Bogu i poddania się Jego woli. Biskup w swoim kazaniu podkreślił znaczenie Matki Bożej jako wzoru wierności i oddania woli Bożej, co stało się inspiracją dla dziewic konsekrowanych.

Po złożeniu ślubowania każda z dziewic otrzymała obrączkę, która symbolizuje ich obietnicę zachowania czystości do końca życia. Dla nich to także wyrażenie gotowości do bardziej głębokiej służby bliźnim i apostolskiego zadania. Dziewice poświęcają swoje życie modlitwie, miłosierdziu, apostolstwu i pokucie.

Ślubowanie czystości ma na celu umocnienie więzi z Chrystusem i bardziej oddanie się służbie innym. Dziewice konsekrowane codziennie recytują liturgię godzin, a zwłaszcza Jutrzni i Nieszporów. To szczególny sposób na pełniejsze oddanie się Bogu i służenie Kościołowi i bliźniemu.

Konsekracja dziewic konsekrowanych to akt oddania swojego życia Bogu, a ich świadectwo jest inspiracją dla innych w dążeniu do głębszej relacji z Bogiem i większej służby społeczeństwu. Dziewice konsekrowane odznaczają się poświęceniem, modlitwą i oddaniem, które stanowią ważny element życia Kościoła.

Źródła grafik: Pixabay, Imgur, Freepik