w

22-latek poślubił 10-latkę. Szokujące nagranie z ich ślubu obiegło świat.

Trudno znaleźć słowa, aby opisać przerażające zjawisko, jakim jest zawieranie małżeństw nieletnich dziewcząt. To nie tylko naruszenie praw człowieka, ale także przemoc i wyzysk wobec najbardziej bezbronnych jednostek społeczeństwa. Niestety, ten odrażający proceder nadal ma miejsce w niektórych krajach, gdzie prawa i ochrona dzieci są zaniedbywane.

Niedawno świat obiegło szokujące wideo, na którym widać 10-letnią dziewczynkę, która wzięła ślub z 22-letnim mężczyzną. Nagranie to pochodzi z Iranu, gdzie przepisy prawne dotyczące wieku małżeńskiego są zdecydowanie zbyt łagodne. Choć polski kodeks opiekuńczy i rodzinny stanowi, że dolna granica wieku małżonków wynosi 18 lat, istnieją wyjątki, które pozwalają na zawarcie małżeństwa przez osobę, która ukończyła 16 lat. Jednak takie wyjątki powinny być nadzwyczaj rzadkie i oparte na indywidualnej ocenie i ochronie praw dziecka.

Niestety, wiele krajów nie ma odpowiednich przepisów prawnych, które by chroniły dzieci przed takim wykorzystywaniem. Wiele małych dziewcząt jest wydawanych za mąż w młodym wieku, często bez ich zgody, zmuszanych przez swoje rodziny lub społeczności do podjęcia takiego kroku. To rażące naruszenie ich praw i pozbawianie ich dzieciństwa oraz przyszłości.

Reakcja organizacji walczących z wykorzystywaniem dzieci nie pozostała obojętna na tę sytuację. Protestują przeciwko takim zdarzeniom i domagają się zmiany w prawie oraz większej ochrony nieletnich dziewcząt. Podkreślają, że każde dziecko ma prawo do ochrony, edukacji i możliwości rozwoju, a małżeństwo w tak młodym wieku zagraża ich zdrowiu, fizycznemu i psychicznemu rozwojowi.

Po nagłośnieniu sprawy przez media i interwencji władz, małżeństwo zostało unieważnione przez sąd. Jest to ważny krok w kierunku walki z tym odrażającym procederem. Jednak niezbędne są dalsze działania, aby zapewnić skuteczną ochronę dzieci i zwalczanie praktyk małżeństw dziecięcych. Władze muszą wprowadzić surowe przepisy prawne i środki egzekwowania, aby zapobiec takim sytuacjom i ukarać sprawców.

Pamiętajmy, że każde dziecko ma prawo do bezpiecznego i godnego życia. Musimy kontynuować walkę o zapewnienie edukacji i świadomości społecznej na temat szkodliwości małżeństw dziecięcych. Ważne jest, aby angażować się w działania społeczne, wspierać organizacje walczące z wykorzystywaniem dzieci i podejmować działania mające na celu zmianę niewłaściwych przepisów prawnych.

Ponadto, konieczne jest zwrócenie uwagi na problem równości płci i upodmiotowienie dziewcząt. Dziewczynki powinny mieć możliwość rozwijania swojego potencjału, edukacji, samorealizacji i decydowania o swoim życiu. Musimy budować społeczeństwo, w którym dziewczęta są szanowane, chronione i traktowane z godnością.

Zawieranie małżeństw dziecięcych to przestępstwo przeciwko dzieciom i ich prawom. Musimy działać wspólnie, aby zakończyć ten obrzydliwy proceder. Rządy, społeczności, organizacje pozarządowe i każdy z nas ma obowiązek podjąć działania, które doprowadzą do zmiany i ochrony najmłodszych członków społeczeństwa.

Nie możemy pozostać obojętni na cierpienie dzieci, które padają ofiarą małżeństw dziecięcych. Naszym obowiązkiem jest podejmowanie działań, które przyczynią się do ich ochrony, edukacji i wsparcia. To nasza odpowiedzialność jako społeczeństwa, aby zapewnić im bezpieczne i pełne możliwości dzieciństwo.

Źródła grafik: Pixabay, Imgur, Freepik