w

10 zdjęć, które pokazują, że ludzkość jest w wielkim niebezpieczeństwie. Sprawią, ze zaniemówisz!

Nasza planeta, która przez wiele milionów lat kształtowała się w harmonii, ostatnio zaczęła wykazywać wyraźne oznaki niewłaściwej działalności człowieka. Zmiany, jakie zachodzą na Ziemi w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, są alarmujące i wskazują na konieczność pilnych działań, aby zapobiec poważnym katastrofom ekologicznym. Pomimo dowodów naukowych i przekonujących zdjęć dokumentujących te zmiany, niektórzy wciąż nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji. Poniżej przedstawiamy przykłady, które obrazują wpływ działalności człowieka na naszą planetę

Spalarnia odpadów w Bangladeszu
Spowodowana zmianami klimatycznymi olbrzymia ilość pożarów w Colorado
Krajobraz po wydobyciu roponośnych piasków w Kanadzie
Tysiącletni las, który padł ofiarą budowy nowej tamy w stanie Oregon
Hiszpańska Almeria i ciągnące się kilometrami szklarnie
Największa na świecie kopalnia diamentów w Rosji
Początek wyprzedaży w sklepie elektronicznym w stanie Idaho
Tysiące ton odpadów po elektronice, zanieczyszczające środowisko
Składowisko zużytych opon na pustyni w Nevadzie
Sportowiec Dede Surinaya i woda pełna śmieci
Źródła grafik: Pixabay, Imgur, Freepik